Psychosomatiek: symptomen, oorzaken en behandeling

31.08.2022
5 minuten lezen
Behandelingen, Tips

Psychosomatische klachten worden nog wel eens onterecht als ‘aanstellerij’ gezien. Terwijl ze wel degelijk serieus zijn en zelfs tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Wat verstaan we precies onder  psychosomatische klachten en hoe ontstaan ze?

Psychosomatische klachten worden nog wel eens onterecht als ‘aanstellerij’ gezien. Terwijl ze wel degelijk serieus zijn en zelfs tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Wat verstaan we precies onder  psychosomatische klachten en hoe ontstaan ze?

Wat zijn psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening. Maar ze verergeren door een psychologisch probleem, of zijn het gevolg ervan. Kortom, het betekent zeker niet dat de klachten er niet daadwerkelijk zijn.

Wat zijn de symptomen van psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten zijn uiteenlopende klachten. Hierbij kun je denken aan rug-en nekpijn, buikklachten, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, tinteling in je handen, voeten of benen, gewrichtspijn, hoge bloeddruk, vermoeidheid, oorsuizen, duizeligheid, fibromyalgie. Doordat psychosomatische klachten steeds terugkeren, kunnen ze je woon,- werk- en leefsituatie behoorlijk in de weg zitten. Sterker nog, ze leiden zelfs tot langdurige arbeidsongeschiktheid. In sommige gevallen raken mensen sociaal geïsoleerd als gevolg van hun klachten.

Wat is de oorzaak van psychosomatische klachten

Voorbeelden van factoren die de klachten kunnen triggeren zijn:

  • Conflicten
  • Grote werkdruk
  • Emotionele problemen
  • Ernstige ziekteprocessen
  • Trauma’s
  • Langdurige stress
  • Moeite met omgaan met een chronische aandoening
  • Relatieproblemen
  • ‘Teveel op je bordje’
  • Verlies van dierbaren

Je kunt door deze oorzaken steeds psychische klachten krijgen. Daarnaast blijkt het vaak moeilijk in deze situaties een duidelijke structuur in het dagelijks leven te houden -denk aan op tijd opstaan, geregeld eten, taken en rustmomenten inplannen, opruimen, op tijd naar bed gaan-. Zonder die structuur is de kans reëel dat je voorbij gaat aan wat werkelijk goed voor je is. Zo ontstaat er meer spanning in je lichaam, wat verergering van de klachten als gevolg kan hebben.

Wat kun je doen aan psychosomatische klachten?

Het is belangrijk zo objectief mogelijk over je klachten na te denken. Het kan je helpen de klachten op te schrijven of er met familie of vrienden over te praten. Ga dan na wanneer de klachten begonnen zijn. Welke klachten heb je (gehad)? Wanneer zijn de klachten het ergst en wanneer juist niet? Gaan ze gepaard met problemen in de werksfeer of met persoonlijke problemen? Maak een lijstje van alle onderzoeken die je al hebt ondergaan om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Probeer te aanvaarden dat ze ergens moeten stoppen, en dat er misschien toch een psychologische oorzaak voor je klachten kan zijn.

Wat doet een psychosomatisch fysiotherapeut?

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke aspecten die jouw welzijn kunnen beïnvloeden. Als je psychosomatische klachten hebt, kun je mentaal en fysiek minder aan. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt je erbij, onder andere door middel van oefeningen, dit evenwicht te herstellen. Doelen van de behandeling kunnen bijvoorbeeld zijn dat je inzicht krijgt in de oorzaak van je klachten, je leert ontspannen, je je eigen grenzen leert aanvoelen, respecteren en aangeven.

Heb je last van pijn, maar is er lichamelijke oorzaak voor te vinden? Blijf er niet mee rondlopen. Neem contact op voor meer informatie.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Contact opnemen