Oncofit

Oncofit is bewegen na kanker
Kanker is voor de patiënt en de omgeving een zeer ingrijpende ziekte. De behandeling van kanker is meestal langdurig en belastend. Uw lichamelijke conditie en kracht zijn achteruitgegaan. Dit uit zich onder andere in vermoeidheid. Vroeger werd bij ziekte en moeheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen na de behandeling van een ziekte zoals kanker een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van conditie en kracht. Medifit heeft een beweegprogramma ontwikkeld voor patiënten die genezen zijn van kanker of kankerpatiënt zijn. Dit programma heet Oncofit. Oncofit is een groepsbehandeling van (ex)kankerpatiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut van Medifit. Oncofit is gericht op het voorkomen of verminderen van fysieke problemen. Uw fysiotherapeut geeft u advies en begeleiding om uw kracht en conditie te verbeteren.

Beweegprogramma Oncofit bij Medifit
Bij Medifit kunt u sporten onder deskundige begeleiding. Uw fysiotherapeut ziet erop toe dat u zich niet te veel, maar ook niet te weinig inspant. Het programma Oncofit bestaat uit drie onderdelen:

Vooronderzoek: Eerst zal er een intake van maximaal één uur gedaan worden. Een aantal gegevens worden u gevraagd of gemeten. Bijvoorbeeld uw conditie, spierkracht en welke doelen u wilt halen.

Training: Vervolgens zal er een begin gemaakt worden met het opstellen van een beweegprogramma dat optimaal is voor u. Het programma duurt twaalf weken. U traint twee maal per week onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut. Onderdelen van Oncofit zijn conditietraining op de fiets en de lopende band, krachttraining en bewegingsoefeningen. De groep waarin u traint, bestaat uit maximaal acht deelnemers.

De trainingen zijn op:
Maandag 13.00 - 14.00 uur
Donderdag  13.00 - 14.00 uur

Evaluatie: Halverwege het beweegprogramma Oncofit zal er een evaluatie plaatsvinden. Aan het eind van het programma wordt er een eindevaluatie gedaan. De spierkracht en conditie worden dan gemeten om te kijken of uw doelstellingen zijn gehaald.

Deelname aan Oncofit Voor de start van de revalidatie ontvangt u een informatiepakket waarin uitgelegd wordt wat u kunt verwachten. Voor een zo goed mogelijk resultaat van de revalidatie is het belangrijk om bij alle trainingen aanwezig te zijn. Wilt u aan het programma Oncofit deelnemen? Neem dan contact op met Medifit. Om aan het beweegprogramma te kunnen deelnemen, heeft u een verwijzing van uw specialist (Oncoloog) nodig. De kosten kunnen vanuit uw verzekering worden vergoed, als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Oncologische Fysiotherapie Oncologische fysiotherapie is er voor patiënten die behandeld worden of zijn aan kanker. Kanker is voor een patiënt en zijn omgeving een zeer ingrijpende ziekte. De behandeling duurt meestal lang en is belastend. Tijdens en na de behandeling kunnen verschillende klachten optreden. Wij begeleiden u bij het verbeteren van uw conditie, kracht en lenigheid, om zo uw belastbaarheid te verbeteren. Ook begeleiden wij u bij het hervatten van uw dagelijkse bezigheden. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, helpen we u zo lang mogelijk een actief leven te leiden. Met zoveel mogelijk kwaliteit van leven.

Lees hier meer over Oncologische Fysiotherapie>>>

Neem voor meer informatie over Oncofit contact op met Medifit. 

Ervaart u klachten tijdens het lopen?
Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten!