OrthoXpert Zorgplan: optimaal revalideren dankzij samenwerking Medifit en Meander

06.02.2017
5 minuten lezen
Nieuws

Na een ingrijpende operatie waarbij een nieuwe heup of knie wordt geplaatst, is revalidatie onontkoombaar. Medifit neemt als enige praktijk in Barneveld deel aan het OrthoXpert Zorgplan. Met dit vernieuwende zorgplan gebeurt dit revalideren op een andere manier dan tot op heden is gedaan. Het plan kenmerkt zich vooral door metingen. Niet het favoriete onderdeel van elke fysiotherapeut. Binnen Medifit houd ik me veel bezig met revalidatietrajecten na operaties, in het bijzonder met nieuwe knieën en heupen bij ouderen.

Na een ingrijpende operatie waarbij een nieuwe heup of knie wordt geplaatst, is revalidatie onontkoombaar. Medifit neemt als enige praktijk in Barneveld deel aan het OrthoXpert Zorgplan. Met dit vernieuwende zorgplan gebeurt dit revalideren op een andere manier dan tot op heden is gedaan. Het plan kenmerkt zich vooral door metingen. Niet het favoriete onderdeel van elke fysiotherapeut. Binnen Medifit houd ik me veel bezig met revalidatietrajecten na operaties, in het bijzonder met nieuwe knieën en heupen bij ouderen.

Hoe werkt het OrthoXpert Zorgplan?

Het zorgplan gaat, in tegenstelling tot de huidige revalidatie, al van start vóór de operatie. Op het moment dat de keuze voor opereren is gemaakt, geeft de orthopeed in het Meander Medisch Centrum uw gegevens door aan Medifit. Tijdens het gehele traject hebben uw fysiotherapeut en uw orthopeed intensief contact om het meest passende revalidatieprogramma voor u samen te stellen en op uw resultaten aan te passen.

Wij nemen contact met u op om een meting in te plannen. Tijdens de eerste meting, voorafgaand aan de operatie, brengen we samen de huidige functie van uw heup of knie in kaart. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en fysieke testen. Op deze manier hebben we een basis waarvandaan we vertrekken. Na de operatie kom ik bij u thuis langs om te kijken hoe u het met u gaat. Als u zich goed en fit genoeg voelt, gaan we zo snel mogelijk in de praktijk trainen voor een optimale revalidatie.

 

Steeds betere scores

Na een periode van trainen doen we dezelfde testen als voor de operatie. Bij een heupoperatie is dit na drie maanden trainen, bij een knieoperatie na zes maanden. Het prettige van deze metingen is dat we duidelijk inzichtelijk kunnen maken hoeveel u vooruit bent gegaan. Vaak stoppen we na deze test met het vele begeleid trainen. Doorgaan met trainen is uiteraard wel erg zinvol! Een jaar na de operatiedatum hebben we voor het laatst contact vanwege de heup of knie. We voeren dan nogmaals dezelfde testen uit. In totaal hebben we nu drie metingen gedaan, waarbij u, als het goed is, steeds beter scoort!

 

Ga voor optimale revalidatie

Het OrthoXpert Zorgplan is twee jaar geleden ontwikkeld en heeft al veel goede resultaten opgeleverd: Al bij 48 nieuwe knieën en 60 nieuwe heupen heeft Medifit in samenwerking met Meander de revalidatie verzorgd. Wilt u ook het beste uit uw revalidatie halen? Vraag bij uw orthopeed naar het OrthoXpert Zorgplan! Of bel ons, dan gaan we samen voor optimale revalidatie!

Hopelijk tot in de praktijk!

Robert Boereboom,
Fysiotherapeut
Musculoskeletaal therapeut i.o.
Manueel therapeut i.o.