Werken aan je mentale conditie bij de fysiotherapeut

18.04.2020
5 minuten lezen
Behandelingen

Pijnklachten zorgen er dikwijls voor dat iemand erg gericht is op de pijn. En op de invloed die deze pijn heeft op het dagelijks functioneren. Naast het behandelen van fysieke klachten, kan een fysiotherapeut in zo’n geval nog meer doen. Omdat ook psychologische en sociale factoren een grote rol kunnen spelen bij het ervaren van pijn, liggen op dit terrein mogelijkheden voor het verhelpen of verminderen van klachten.

Pijnklachten zorgen er dikwijls voor dat iemand erg gericht is op de pijn. En op de invloed die deze pijn heeft op het dagelijks functioneren. Naast het behandelen van fysieke klachten, kan een fysiotherapeut in zo’n geval nog meer doen. Omdat ook psychologische en sociale factoren een grote rol kunnen spelen bij het ervaren van pijn, liggen op dit terrein mogelijkheden voor het verhelpen of verminderen van klachten.

Het doel van de behandeling

Een doel tijdens de behandeling door de fysiotherapeut kan zijn om gedachten en gevoelens van de patiënt ten aanzien van de lichamelijke (pijn)klachten positief te beïnvloeden. We zoeken hierbij onder andere gezocht naar activiteiten die de je nog wél kan uitvoeren en die je ook voldoening bieden. Het verleggen van de aandacht draagt op deze manier bij aan je herstel. We geven je daarbij concrete handvatten voor thuis. Zo kunnen patiënt en fysiotherapeut samenwerken aan een blijvend effect op de mentale conditie.

 

Spanningen in het dagelijks leven

Ook het ervaren van spanningen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als gevolg van een hoge werkdruk of een gebrek aan sociale steun, kan leiden tot stressklachten met eventueel lichamelijke pijnbeleving en een vermindering in het dagelijks functioneren als gevolg. Positieve gedachten en emoties en een actieve leefstijl kunnen de persoonlijke veerkracht vergroten, wat de kans op lichamelijke klachten verkleint.

 

Aandacht voor mentale conditie

Aandacht hebben voor de mentale conditie en omgevingsfactoren kan dus helpen bij zowel het voorkomen als het behandelen van lichamelijke klachten en bij het leren omgaan met lichamelijke klachten. Bij Medifit worden zowel fysieke als de hiermee verband houdende mentale klachten gesignaleerd. In de behandeling kunnen beide aspecten worden opgenomen, indien nodig en gewenst.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak.

Robbin Lam, fysiotherapeut bij Medifit en afgestudeerd psycholoog (BSc)