Parkinson: fysiotherapie kan helpen

03.05.2020
5 minuten lezen
Behandelingen

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Mensen die aan deze ziekte lijden, hebben uiteenlopende klachten. Dat maakt de ziekte van Parkinson erg complex. Iedere patiënt heeft een ander beeld van Parkinsonsymptomen.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Mensen die aan deze ziekte lijden, hebben uiteenlopende klachten. Dat maakt de ziekte van Parkinson erg complex. Iedere patiënt heeft een ander beeld van Parkinsonsymptomen.

Voorbeelden van klachten/symptomen

  • trillen of ’tremor’
  • stijfheid van de spieren of ‘rigiditeit’
  • het vertragen van bewegingen
  • moeite met starten van bewegingen
  • ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknippers
  • evenwichtsproblemen

 

Problemen bij dagelijkse activiteiten

Bovenstaande klachten kunnen problemen veroorzaken bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere  zorgverleners betrokken bij de behandeling. Denk hierbij aan een fysiotherapeut,  een ergotherapeut, een logopedist of diëtist.  De betrokkenheid van deze zorgverleners is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

 

ParkinsonNet

Binnen Barneveld is er een groep zorgverleners actief via het ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

De meerwaarde van een therapeut van ParkinsonNet is dat:

  • door middel van cursussen en congressen is een fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson;
  • de therapeut veel ervaring heeft in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson;
  • de therapeut een nauwe samenwerking heeft binnen het lokale netwerk Barneveld met andere zorgverleners.

 

Fysiotherapie

Binnen onze praktijk heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Samen met u onderzoek ik of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. We werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed. U krijgt hierbij goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn actief blijven zonder uw fysiotherapeut. Het doel is het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, de behandeling en de begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u heeft ontwikkeld.

 

Parkinson Café

In september 2015 is in Barneveld een Parkinson Café gestart. Het doel hiervan is om een ontmoetingsplek te zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er allerlei onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen, kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Deze avonden worden gehouden in de Veluwehal bij Welzijn Barneveld. Meer informatie over het Parkinson Café vindt u via de Parkinson Vereniging.

Heeft u ziekte van Parkinson en wilt u weten of u baat hebt bij fysiotherapie? Maak een afspraak bij Medifit, ik help u graag.

Johan Moll, fysiotherapeut en ParkinsonNet-therapeut