De ouder wordende mens

31.01.2020
5 minuten lezen
Behandelingen

In onze moderne wereld worden de mensen steeds ouder. Een leeftijd van 80 jaar was vroeger een uitzondering, maar door de moderne gezondheidszorg kijkt niemand daar meer van op. Ook stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit van leven. De meeste mensen willen dan ook zolang mogelijk een actief leven leiden, met zoveel mogelijk zelfstandigheid.

In onze moderne wereld worden de mensen steeds ouder. Een leeftijd van 80 jaar was vroeger een uitzondering, maar door de moderne gezondheidszorg kijkt niemand daar meer van op. Ook stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit van leven. De meeste mensen willen dan ook zolang mogelijk een actief leven leiden, met zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Fysiotherapie en ouderenzorg

Mensen die ouder worden ervaren helaas wel dat ze minder beweeglijk worden of er kunnen belemmeringen of klachten ontstaan. Hiervoor kunnen ze in aanraking komen met de fysiotherapeut.

Binnen Medifit is een tweetal fysiotherapeuten gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen en cliënten met een hoge  leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Wij werken vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

 

Veel voorkomende klachten

  • Verminderde algehele conditie
  • Pijn in gewrichten en spieren
  • Moeilijkheden met lopen
  • Problemen met alledaagse handelingen zoals opstaan, aankleden
  • Minder spierkracht na een operatie, zoals een nieuwe heup of knie
  • Ziekte van Parkinson
  • Klachten na een herseninfarct
  • Hart- en vaatziekten
  • Artrose

 

Samenwerking

Contact en samenwerking met familie, mantelzorgers  of verzorging is van groot belang. Wij als fysiotherapeuten adviseren gezinsleden en eventuele mantelzorgers als het gaat om bewegen. Die informeren wij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, thuisoefeningen en gebruik van eventuele hulpmiddelen. Ook de samenwerking tussen andere zorgdisciplines is erg belangrijk en komt steeds meer voor. Denk hierbij aan ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, huisarts  en erg belangrijk: de thuiszorg.

 

Preventief

Maar ook voor ouderen zonder aandoeningen is het van belang om actief te worden en/of te blijven. Bij Medifit is het mogelijk om preventief te trainen. Het gaat dan bijvoorbeeld om oefenen in groepsverband, om zolang mogelijk de lichamelijke mogelijkheden te behouden. U moet dan denken aan het vergroten van de spierkracht en het onderhouden of verbeteren van de lenigheid en de balans. Deze trainingen worden gegeven door fysiotherapeuten.

“Mijn huisarts gaf het advies om te gaan sporten en ik ben vervolgens uitgekomen bij Medifit. Eerlijk gezegd zag ik het niet zo zitten om met fitnessapparaten aan de gang te gaan, ik vond dat meer iets voor de jeugd. Het eerste intakegesprek voelde gelijk goed. Ik heb gemerkt dat ik het sporten leuk ben gaan vinden, ook omdat je andere mensen spreekt. Sporten is niet alleen goed voor jong maar juist ook voor oud, het heeft voor mij ook een grote sociale invulling gegeven. Daar ben ik echt blij mee”, aldus een deelnemer van de ouderentraining.

 

Valpreventie

Medifit heeft  in de winter van 2015/2016 met succes een valpreventieprogramma aangeboden, in samenwerking met een aantal andere fysiotherapiepraktijken en zorgaanbieders. Dit omdat met het ouder worden de conditie, de spierkracht en het evenwicht achteruit gaan, waardoor het soms moeilijker wordt om de balans te houden.

“Ik had  niet gedacht dat oefenen en trainen zo leuk kon zijn. Ik wist niet wat ik kon verwachten en stond er ook wat sceptisch tegenover, maar het trainen was erg leuk en bezig zijn in een groep bevorderde mijn motivatie. Ik ben na het programma dan ook zelfstandig verder gegaan bij Medifit”, geeft een deelnemer van het programma valpreventie aan.

 

Waarom werken met ouderen?

“Het leuke van werken met ouderen is voor mij dat deze mensen veel te vertellen hebben, omdat ze in hun leven al zo veel hebben meegemaakt”, vertelt fysiotherapeut Johan Moll. Johan is één van de twee fysiotherapeuten bij Medifit die zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. “Verder vind ik het belangrijk en erg leuk om deze doelgroep te begeleiden in hun dagelijks leven, zodat zij zo lang mogelijk actief en zelfstandig kunnen leven. Ook bijdragen aan het zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kunnen wonen, is voor mij een belangrijk doel.”

 

Vergoeding

Omdat veel ziektebeelden veelal als chronische aandoeningen worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de zorgverzekering. Wel in eerste instantie binnen de aanvullende verzekering, maar in het verdere verloop van de behandeling indien nodig in de basisverzekering.

 

Verwijzing nodig?

U kunt rechtstreeks contact met onze praktijk opnemen; in veel gevallen is een verwijsbrief niet nodig. De behandeling kan zowel bij u thuis plaatsvinden als in onze praktijk. Voor behandeling aan huis is een verwijzing wel noodzakelijk.